Koro Witehira

Ko wai ahau?


E tuu kaha a Raakaumangamanga,

E whakakorowai ana a Te Raawhiti,

Ko Ngaati Kuta, Patukeha te tuuranga,

Papaki mai ooku wai tuupuna a Ipiipiri,

I kawe tooku waka tipua a Ngaatokimatawhaorua,

Ko Wharerahi te tuupuna, ko Wharerahi te tangata,

Tiihei, ki te iti o Ngaapuhi e!